Titeren bij honden

Vaccineren op maat? Dat kan met VacciCheck!

Wil je weten of je volwassen hond of kat goed beschermd is? Maar wil je je dier niet belasten met een onnodige vaccinatie? Wil je zekerheid of een vaccinatie is aangeslagen? Met een druppeltje bloed en de VacciCheck kan een dierenarts bepalen of een vaccinatie nodig is en of een vaccinatie goed is aangeslagen.

Een dier blijkt vaak langer antilichamen tegen de ziekten in zijn bloed te hebben dan de termijn die voor herhalingsvaccinaties wordt aangehouden. Opnieuw een vaccinatie is dan niet nodig. Aan de andere kant: niet alle vaccins slaan aan. En is het dus niet zo dat een vaccinatie er altijd voor zorgt dat je hond of kat beschermd is. Bij pups en kittens speelt de aanwezigheid van antilichamen van de moeder in hun bloed een rol of een vaccin al dan niet aanslaat. Wat een onzekerheid. Met de VacciCheck meet je de antilichamen in het bloed en
vaccineer je op maat. Dan ben je dus zeker over de bescherming van je dier.

Wat is VacciCheck?

VacciCheck is een betrouwbare simpele ELISA bloedtest die de antilichamen meet tegen de ziekten van de zogenoemde core vaccinaties. Er is maar één druppeltje bloed voor nodig. Binnen 30 minuten kan de dierenarts de uitslag aflezen. De VacciCheck is er in twee varianten. VacciCheck Canine meet bij honden de bescherming tegen besmettelijke hepatitis, parvo en hondenziekte (distemper). Voor fretten kan de distemper ook met de Canine VacciCheck worden gemeten. De Feline VacciCheck meet bij katten de antistoffen tegen kattenziekte en het feline calicivirus en het feline herpesvirus. Deze twee laatste virussen spelen een rol bij niesziekte.

Het meten van de hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) noem je ook wel titeren. In dit geval dus titeren met de VacciCheck. Als de titer voor een ziekte hoog genoeg is, dan is vaccinatie niet nodig.

De test wordt vaak gecombineerd met de jaarlijkse gezondheidscontrole en eventuele andere vaccinaties als leptospirose en kennelhoest.

Hoe gaat dat dan?

De dierenarts neemt een druppeltje bloed van je dier. Meestal uit de poot, maar het kan ook uit de hals, oor of lip. Het is allemaal goed. De meeste dieren merken het niet. Het druppeltje bloed wordt op een stripje uit de VacciCheck testkit gedaan. Na het doorlopen van verschillende stappen waarin de antilichamen een reactie aangaan met stoffen in de verschillende mengbakjes van de testkit, kan het stripje na 23 minuten worden afgelezen door de dierenarts. Er is een controlestip om te bepalen of de test goed werkt. Verder heeft elke ziekte waarvoor de antilichamen worden gemeten zijn eigen stip. De kleur – variërend van geen stip tot grijs tot bijna zwart, bepaalt de maat voor de hoeveelheid antilichamen ten opzichte van de controlestip. Met een hulpmiddel kan de dierenarts dit aflezen. De score varieert van S0 tot S6. Klik hier voor een filmpje.

Vaccineren of niet?

Als de uitslag bekend is zal de dierenarts adviseren of een vaccinatie nodig is of niet. Bij een waarde van S3 en hoger is het dier voldoende beschermd en is er geen vaccinatie nodig. Het dier hoeft pas over drie jaar opnieuw getiterd te worden en kan voor die periode worden
afgetekend in het dierenpaspoort Bij een waarde van S2 is de hoeveelheid antilichamen nog voldoende, maar dan luidt het advies meestal om na één of twee jaar opnieuw te titeren. Is de uitslag een S1 of S0? Dan zal een dierenarts adviseren om te vaccineren. Bij hun advies houdt de dierenarts altijd rekening met de conditie en de leefomstandigheden van het dier. In een regio waar de kans om hondenziekte op te lopen – grensstreek, vossen – groot is, zal er sneller worden gekozen om te vaccineren.

Waarom zou je titeren met VacciCheck?

Waarom al die moeite? Omdat je je dier niet onnodig wilt belasten met een vaccinatie, maar je wilt er wel zeker van zijn dat het voldoende beschermd is. Ook omdat je inmiddels begrijpt dat zelfs als een dier het hele vaccinatieprotocol heeft doorlopen, het toch kan gebeuren dat een vaccin niet is aangeslagen.

Minder vaccineren betekent minder belasting van het immuunsysteem. Zeker dieren die eerder gevoelig hebben gereageerd op een vaccinatie wil je niet onnodig belasten. Dat geldt zeker voor kwetsbare dieren met een auto-immuunziekte, epilepsie of allergieën. Ook oudere dieren zijn gevoeliger voor de belasting van een vaccinatie.

Bij pups en kittens is VacciCheck de manier om te meten of de maternale immuniteit is afgenomen. Hiermee bepaal je dus het beste moment van vaccinatie. Zijn er nog veel maternale antilichamen aanwezig dan zal het vaccin voor die ziekte niet aanslaan bij de pup of kitten. Na de vaccinatie meet je met VacciCheck of de vaccinatie effectief is geweest. In fokprogramma’s kan met Vaccicheck ook de antilichamen van het moederdier worden gemeten.

Bij honden uit het buitenland is de vaccinatiestatus soms onzeker of onbekend. Met VacciCheck meet je of jouw hond voldoende beschermd is.

Hoe zit het met de erkenning?

De betrouwbaarheid van VacciCheck is groot en wetenschappelijk onderbouwd. Ook Faculteit Diergeneeskunde Utrecht heeft zich hard gemaakt voor de erkenning van VacciCheck en heeft meegewerkt aan de introductie ervan in Nederland en België. Inmiddels wordt VacciCheck als meting van een effectieve bescherming geaccepteerd door de Dibevo, WSAVA, KNMvD en KMSH.

Met een positieve titeruitslag, vermeld in het Europees dierenpaspoort, is deelname aan de meeste shows en toegang tot de meeste pensions mogelijk. De dierenarts verklaart aan de hand van een titerbepaling dat de hond of kat door een eerdere vaccinatie of doorgemaakte besmetting, voldoende beschermd is. De dierenarts dient in het vaccinatieboekje wel aan te geven voor hoe lang de hond of kat tenminste beschermd is.

VacciCheck neemt zeker in Nederland de laatste jaren een vogelvlucht. Ook in België zijn steeds meer dierenartsen overtuigd van de voordelen van titeren in hun vaccinatieprogramma. Het waren in het begin vooral de complementair werkende en holistische veterinairen die VacciCheck omarmden. Maar meer en meer wordt het ook in de reguliere dierenartspraktijken ingezet.
Ben je op zoek naar meer informatie? Raadpleeg dan Vaccicheck

Wilt u bij uw hond een titerbepaling laten uitvoeren?

Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of als u meer informatie wilt, T. 085 – 273 19 19.

Terug naar Onze diensten