Titeren bij honden

Wat is titeren?

Met titeren bedoelen wij dat er bloed wordt afgenomen om te kijken hoeveel antilichamen er aanwezig zijn in het bloed. Als wij een mens of dier vaccineren is het de bedoeling dat het immuunsysteem reageert door antilichamen aan te maken. Dat gebeurt niet bij alle vaccinaties.

Wat is VacciCheck?

VacciCheck is een betrouwbare en eenvoudig uit te voeren serologische titertest voor honden met een goede voorspellende waarde ten aanzien van bescherming. VacciCheck meet zowel maternale antilichamen als antilichamen die zijn aangemaakt na een vorige vaccinatie, waardoor je weet of het dier al dan niet beschermd is. Afhankelijk van de uitslag kan er op maat worden gevaccineerd of kan er een onnodige vaccinatie worden voorkomen.

Waarom een titerbepaling?

  • voor vaccinatie ’op maat’, waardoor onnodig vaccineren wordt beperkt. Dit is vooral belangrijk bij dieren die eerder gevoelig hebben gereageerd op vaccinaties of bij zieke dieren met
    bijvoorbeeld een auto-immuunziekte of epilepsie.
  • voor het opstellen van een individueel vaccinatieschema voor pups. Evidence-based practice heeft aangetoond dat VacciCheck helpt bij het bepalen van het beste moment om te starten met vaccineren. Maternale immuniteit speelt hierbij een rol.
  • om te controleren of vaccinaties zijn aangeslagen.
  • als check bij honden van één jaar om te weten of er voldoende antilichamen zijn aangemaakt en om te bepalen of een boostervaccinatie zinvol is.
  • als check bij oudere dieren om te bepalen of ze voldoende beschermd zijn.
  • om de beschermingsgraad te bepalen indien de vaccinatiestatus onbekend is of bij dieren waarvan de papieren mogelijk niet correct zijn. Dit kan mogelijk voorkomen bij honden
    uit het buitenland.

Wilt u bij uw hond een titerbepaling laten uitvoeren?

Neem contact met ons voor het maken van een afspraak of als u meer informatie wilt, T. 085 – 273 19 19.