Het goede doel

Sponsoring

Met verschillende vestigingen in de regio staat Dierenkliniek Ridderkerk midden in de samenleving. Weliswaar zijn wij een resultaat gerichte organisatie, dat neemt niet weg dat wij graag deel willen uitmaken van onze omgeving en onze maatschappelijke betrokkenheid willen tonen. En natuurlijk, ook wij beleven er veel plezier aan om een goed doel te kunnen steunen. Wij ontvangen bijna wekelijks diverse verzoeken tot sponsoring of donaties. Helaas kunnen wij die niet allemaal honoreren en hebben wij besloten onderstaand beleid op het gebied van sponsoring en donaties te hanteren. Per jaar wordt één instelling of organisatie geselecteerd die zich naar de mening van onze dierenartsen en assistenten op verdienstelijke wijze inzet voor het welzijn van dieren en daarom op extra aandacht van ons mag rekenen.

 

Verzoek tot sponsoring

Ook uw instelling of organisatie kan in aanmerking komen voor sponsoring. Aanvragen voor 2019 kunnen tot 1 december 2018 worden ingediend. De voorwaarden waaraan de aanvraag bij voorkeur moet voldoen: het dient een maatschappelijke doel en het heeft natuurlijk met dieren te maken. Daarnaast genieten lokale projecten de voorkeur. Uiteraard is de instelling of organisatie van onbesproken gedrag. U kunt u aanvraag tot sponsoring/donatie verzenden naar sponsoring@dierenkliniekridderkerk.nl. Geef in uw e-mail duidelijk aan of het een donatie of sponsoring betreft, over welk onderwerp het gaat en of het een lokaal, regionaal of landelijk project betreft.

Goede doelen project 2018

Onze assistentes Nicole, Selma, Denise en Esther verkopen tijdens bepaalde actiemaanden zelf gemaakte artikelen, zoals flosmatten, flostouwen, kaarten en paracord halsbanden. De opbrengst komt ten goede van De Boldermanage in Sliedrecht.

Overige doelen

Naast ons sponsordoel zijn er meerdere bedrijven en organisaties die wij een warm hart toedragen. Zo betrekken wij bijvoorbeeld onze vaccinaties tegen rabiës via de firma Intervet. Voor elke rabiësvaccinatie binnen de praktijk stelt Intervet een gratis vaccin beschikbaar voor grootschalige vaccinatiecampagnes in Tanzania (zie ook www.afya.org). Op al onze vestigingen vindt u bovendien collectebussen voor Hulphond Nederland, Brooke Hospital, Vogelklas Karel Schot en Nederlands Kankerfonds voor Dieren.

Wij bedanken alle gevers! Uw geld komt goed terecht. Daarnaast is Dierenkliniek Ridderkerk lid van de ‘Club van Honderd’ van Jeugdspeelpark te Hendrik Ido Ambacht en wordt er voor de diverse afdelingen van de Dierenbescherming een aangepast tarief gerekend als een dier moet worden behandeld. Eens per jaar lopen de collega’s van Dierenkliniek Ridderkerk mee met de Verkerkloop te Zwijn­drecht.