Ziekte van Weil – nieuw vaccin

Nieuw vaccin tegen de ziekte van Weil (leptospirose)

Sinds kort is er een nieuw vaccin beschikbaar die tegen meer stammen van de ziekte van Weil (leptospirose) beschermt.

De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door leptospiren, micro-organismen, die overal voorkomen en ook mensen kunnen infecteren. Leptospiren zijn er in vele variaties (serogroepen genaamd). Tot voor kort veroorzaakten vooral de twee serogroepen canicola en icteohaemorrhagiae ziektegevallen in West-Europa. De huidige vaccins beschermen uitstekend tegen deze twee varianten. Echter steeds vaker worden er ook twee andere varianten in West-Europa aangetroffen behorend tot de groep serogroepen australis en grippotyphosa.

Om bescherming te bieden tegen deze nieuwe serogroepen van letospirose is er een nu een nieuw vaccin beschikbaar. Honden krijgen voor het eerst te maken met de 2 nieuwe stammen vandaar dat deze enting ,als deze voor de eerste keer toegediend wordt, na 4 weken herhaald (geboosterd) moet worden om voldoende antistoffen te kunnen vormen. Hierna komt u weer voor de jaarlijkse vaccin.

Voor meer informatie over leptospirose kunt u kijken op www.leptospirose.nl. Als u vragen heeft heeft over het nieuwe leptospirosevaccin kunt u zich wenden tot onze assistentes.