Gratis ACTH bepaling bij paard

PPID (Pituitary Pars Intermedia Dysfunction) is een veel voorkomende, chronische en progressieve, aandoening bij oudere paarden en pony’s. Hierbij spelen hormonen een belangrijke rol.

De gemiddelde leeftijd waarbij de klinische symptomen zichtbaar worden, is tussen 15 en 21 jaar. Maar ook jongere paarden kunnen getroffen worden door deze aandoening.

Veel paarden met PPID ontwikkelen hoefbevangenheid. Hoefbevangenheid is een ernstige, pijnlijke en potentieel levensbedreigende aandoening.

Andere kenmerken van PPID zijn, overmatige (krullerige) haargroei, sloomheid en verandering van lichaamsvorm zoals het ontwikkelen van een hangbuik.

Tijdig vaststellen en behandelen van PPID kan de kans op hoefbevangenheid en andere ziekteverschijnselen verkleinen.

Het najaar is de beste periode om deze aandoening vast te stellen omdat het seizoen van invloed is. Tot en met 31 oktober 2017 is het mogelijk dat u kosteloos een bloedmonster van uw paard of pony kunt laten onderzoeken op PPID. Let wel op dat eventuele overige kosten, zoals een visite en de bloedafname, niet binnen deze actie vallen!

Meer achtergrondinformatie over deze aandoening kunt u hier vinden.

Neem contact op met de kliniek voor het maken van een afspraak, T. 085 – 273 19 19.