Vaccinaties bij het paard

Het onderstaande is een korte opsomming van de meest toegepaste vaccinaties bij paarden in onze praktijk.

De veulenprik

Deze injectie wordt aan veulens binnen 24 uur na de geboorte gegeven. Het betreft niet een echte enting, maar een combinatie van tetanus antiserum, penicilline en multivitamine om eventuele tekorten aan te vullen en infecties in de eerste levensdagen voor te zijn. Bij een gezond veulen en een complicatieloze dracht, geboorte en eerste levensweek voegt een veulenprik eigenlijk niets toe. Maar indien er wel problemen optreden is men vaak al te laat om een effectieve therapie op te starten. En bij veulens kan een verslechtering erg snel en hevig optreden. Om dit voor te zijn en te voorkomen dienen we op verzoek de veulenprik toe. Onderdeel van de visite is dan ook nacontrole van merrie en veulen, en ook wordt de nageboorte nagekeken.

Influenza/tetanus

Dit is de standaard enting welke verplicht wordt gesteld voor deelname aan wedstrijden en voor verblijf op de meeste maneges en pensionstallen. Eerst moet een basis vaccinatie plaatsvinden, 2 entingen 4 tot 6 weken uit elkaar, vanaf een leeftijd van 5 maanden. Daarna wordt de enting jaarlijks herhaald voor recreatiepaarden en bij voorkeur om het half jaar voor wedstrijdpaarden of paarden die vaak op ‘vreemd’ terrein komen. Dit omdat de bescherming tegen influenza eigenlijk maar 6 tot 8 maanden aanhoudt. De werkingsduur tegen tetanus daarentegen is ruim 2 jaar. Wij gebruiken ‘Duvaxyn IE plus T’ en zien slechts zéér zelden entreacties (bulten of temperatuursverhoging). Na de enting behoeft het dier geen rust, gewone dagelijkse arbeid is geen probleem. Het is wel beter stress situaties zoals spenen, voor het eerst beleren, extreme training of wedstrijden enkele dagen uit te stellen.

West Nijl Virus

Als aanvulling op de influenza/tetanus enting wordt aangeraden om uw paarden ook tegen het West Nijl Virus (WNV) te beschermen. WNV is een ziekte verspreid door overvliegende vogels uit warmere streken. Deze vogels worden gebeten door kleine steekvliegjes, knutten, die zo de infectie weer verder overdragen. Tot op heden is het virus nog niet in in ons land aangetroffen, maar al wel in Zwitserland en Frankrijk. In Italië is het zelfs al endemisch (komt daar op grote schaal voor). Experts geven aan te verwachten dat de ziekte binnen enkele jaren ook Nederland zal bereiken. Bij paarden geeft WNV een hersenonsteking met afwijkingen in coördinatie en bewustzijnstoestand. Een groot deel van de getroffen paarden zal blijvende schade aan een infectie overhouden of sterven. Een jaarlijkse enting opgestart met een basisvaccinatie geeft uitstekende bescherming. Bijwerkingen zijn er eigenlijk tot nu toe nog niet door ons gezien.

Rhino/influenza

Deze enting dient minstens elk half jaar gegeven te worden, nadat er ook hier een basis vaccinatie (2 entingen met ongeveer 6 weken tussentijd) heeft plaatsgevonden. De rhino/influenza enting geeft wat vaker entreacties, een bult op de injectieplaats of enkele dagen een lichte temperatuursverhoging. Een dagje rust is dan ook wel aan te raden. Standaard gebruiken we ‘Equilis Resequin’ omdat we de indruk hebben hier minder vaak reactie op te zien, maar het is ook mogelijk ‘Duvaxyn EHV 1+4’ in combinatie met ‘Duvaxyn IE + T’ te gebruiken. Bij de ‘Equilis Resequin’ dient om de 2 jaar een aparte tetanus vaccinatie met ‘Equilis Tetanus Vaccin’ gegeven te worden. Helaas is er geen 100% bescherming tegen rhinopneumonie mogelijk en heeft de enting alleen zin als (nagenoeg) alle paarden op een locatie geënt worden. Zo wordt de kans op een uitbraak zo veel mogelijk verkleind. Enten tijdens een uitbraak is helaas niet zinvol en kan zelfs gevaarlijk zijn. Onlangs is aangetoond dat de verlammingsvorm van rhinopneumonie in bijna alle gevallen wordt veroorzaakt door een gemuteerde virusstam. Dus een virus waarin enkele kleine spontane veranderingen in het genetisch materiaal zijn opgetreden. Tot op heden is er nog geen vaccinstof ontwikkeld die bescherming kan bieden tegen deze mutatie. Wel wordt er verondersteld dat door te enten tegen het gewone virus de kans op het ontwikkelen van de mutatie wordt verkleind. Zo zou er dus wel een indirecte bescherming kunnen optreden.

Droes

Sinds 2010 is er weer vaccin beschikbaar tegen droes: ‘Equilis Strep E’. Deze wordt met een kleine korte naald aan de binnenkant van de bovenlip gegeven, eerst weer als basis vaccinatie 2 maal met een tussenpoos van 4 weken en dan elke 3 maanden voor paarden met veel kans op besmetting en elke 6 maanden wanneer er een normaal besmettingsrisico is. Echter ook hier geldt dat alle aanwezige paarden geënt dienen te worden én dat de bescherming ongeveer 75% is. Dat betekent dat 1 op de 4 geënte paarden ‘gewoon’ droes meemaakt, en 3 op de 4 paarden geen droes of een lichtere vorm krijgt. Enten tijdens een uitbraak op stal is zinloos en wordt sterk afgeraden. De werking en veiligheid van deze enting is enkel onderzocht in zgn. naïeve populaties. Dit zijn groepen jonge dieren die zeker nooit eerder met de droesbacterie in aanraking zijn gekomen. Voor toepassing bij oudere dieren zijn er wat risico’s, o.a. die op een ontspoorde immuunreactie. De fabrikant kon ons hierover helaas niet veel informatie verstrekken.

Schimmel

Al jaren gebruiken we met zeer goede resultaten ‘Insol Dermatophyton’, een enting tegen de meest voorkomende schimmelsoorten bij het paard. Ook hier is sprake van een basis vaccinatie, waarbij 2 weken tussen de injecties dient te zitten. Daarna kan, indien gewenst, jaarlijks een herhalingsenting worden gegeven. In tegenstelling tot nagenoeg alle andere entingen kan juist tíjdens besmetting gevaccineerd worden. Het paard hoeft dan niet meer gewassen te worden, en ook de omgeving hoeft (voor dit paard) niet behandeld te worden. Deze enting voorkomt niet alleen maar geneest ook! Wel kan er bij enkele paarden een bult op de ent plaats ontstaan en zien we soms een week later wat vocht in de achterbenen, te vergelijken met ‘stalbenen’. Ditzelfde middel kan ook voor honden en katten met schimmelinfecties worden gebruikt. Helaas is in 2010 de registratie van dit middel voor gebruik in Nederland verlopen. Voor meer informatie kunt u het beste even contact opnemen op het telefonisch spreekuur.

Handig om te weten: naast alle paarden entingen hebben we ook de meeste honden- en kattenvaccinaties standaard mee in de praktijkbus. Het is dus mogelijk deze dieren (voor een gereduceerd tarief!) mee te laten enten.

Vanaf ongeveer 20 paarden op één locatie betaalt u geen voorrijkosten meer, voor nog grotere groepen geldt ook nog een gereduceerd tarief per paard voor de influenza/tetanus enting. Offertes voor stalentingen kunnen telefonisch tussen 8.15 en 9.00 op werkdagen worden aangevraagd, via 0180-743061.