Ontworming

Het is algemeen bekend dat paarden last kunnen krijgen van een wormbesmetting. In het verleden werden veel paarden om de 3 maanden ontwormd. Dit frequent ontwormen heeft er echter voor gezorgd dat resistentie tegen de hedendaagse ontwormingsmiddelen veel voorkomt en voor grote problemen kan zorgen.

Hoe kunnen we de groei van deze resistentie voorkomen?

Het algemene advies is om in het najaar te ontwormen met een middel dat werkzaam is tegen Rode bloedwormen en Lintwormen (b.v. Equest Pramox). De rest van het jaar kan men het beste alleen ontwormen aan de hand van een mestonderzoek. Door enkele malen per jaar mestonderzoek te laten uitvoeren krijgt u goed inzicht in de natuurlijke weerstand van uw paard en de gevoeligheid voor een wormbesmetting.

Tijdens het mestonderzoek wordt er onderzocht of uw paard teveel wormeieren bij zich draagt. Indien dit het geval is, wordt er onderzocht welke soort wormeieren dit zijn. Iedere wormsoort moet behandeld worden met een specifieke werkzame stof. Het is dus van belang om het juiste middel te gebruiken.

Naast het mestonderzoek en ontwormen zijn er nog meer preventieve maatregelen die u als paardeneigenaar kunt nemen. Wormen leven in een cyclus. Door deze cyclus te doorbreken vermindert u aanzienlijk de kans op een besmetting. Door uitscheiding via de mest komen de wormeieren op de weide terecht waar andere paarden besmet kunnen raken.

Hieronder volgen enkele eenvoudige en milieuvriendelijke tips:

  • Minimaal 1 x per week de mest verwijderen uit stal, paddock en weiland
  • De weide laten begrazen door schapen of rundvee
  • Het weiland hooien en bloten (door opening van de mestballen drogen de larven uit en sterven)
  • Individueel mestonderzoek van alle paarden in dezelfde periode
  • Niet ontwormen zonder positief mestonderzoek

Deze preventieve maatregelen zorgen ervoor dat uw paard geen of minder medicijnen binnen krijgt.

Voor meer informatie over wormbestrijding of ontwormingsmiddelen kunt u contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. De leeftijd van uw paard, ras,  manier van huisvesting, mate en manier van weidegang is van belang voor een goed en persoonlijk ontwormingsadvies. Het telefonische spreekuur is van maandag t/m vrijdag tussen 8.15-9.00 uur op nummer: 0180 Р450 127 of 06 Р53 56 42 15. Indien u belt voor de uitslag van het mestonderzoek is het fijn als u de uitslagen bij de hand heeft.