Castratie kater

Katers kunnen geslachtsrijp worden vanaf 4 maanden oud, maar gemiddeld op een leeftijd van 6 maanden oud. Vanaf deze leeftijd kunnen zij de neiging krijgen overal tegenaan te plassen (sproeien). Ook krijgt hun urine een doordringende ‘katerlucht’. De kater is veel op pad en weinig huiselijk meer. Bij terugkomst zitten de katers vaak onder de krabben en abcessen ten gevolge van hun luidruchtige nachtelijke gevechten. Tijdens deze – soms meerdaagse – zwerftochten, steken de katers vele drukke wegen over en wordt een groot aantal van hen aangereden. Om deze redenen worden de meeste katers gecastreerd vanaf 6 maanden oud.

Hoe wordt een castratie verricht

De castratie bij een kater is een kleine ingreep, dit in tegenstelling tot de sterilisatie bij een poes. De castratie gebeurt onder algehele verdoving en met adequate pijnbestrijding. De kater kan vaak dezelfde ochtend alweer naar huis.