Blaasproblemen

Bij poezen, zowel gesteriliseerde als niet gesteriliseerde, is het meest voorkomende probleem: de blaasontsteking. De verschijnselen hiervan zijn dat de kat vaak en langdurig naar de bak moet, hierbij klagelijk miauwt, terwijl maar een heel klein plasje wordt geproduceerd. Wanneer de klachten wat langer bestaan kan er ook wat bloed bij de plas zitten, afkomstig van de ontstoken blaaswand.

Oorzaken

Blaasontstekingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bij katten speelt vaak stress een belangrijke rol, maar ook blaasstenen of zelfs gezwellen van de blaas kunnen tot dit soort klachten leiden. Het is daarom raadzaam wanneer u een blaasontsteking vermoedt bij uw kat, contact op te nemen met uw dierenarts en urine langs te brengen. Alleen de dierenarts kan beoordelen of er sprake is van een “simpele blaasontsteking” of dat er meer aan de hand is. Soms is een speciaal blaas/nierdieet voldoende om de klachten snel te verhelpen, maar soms is verder onderzoek nodig. We kunnen hierbij denken aan echoscopie van de blaas, een contrast-röntgenfoto van de blaas of blaaspunctie´s.

Blaasproblemen bij de (ex) kater

Ook bij katers zien we regelmatig blaasontstekingen, de verschijnselen zijn hetzelfde als bij de poes. Een apart probleem vormen de zogenaamde “plas” katers. Het zijn zowel gecastreerde als niet gecastreerde katers die gruis in hun urine vormen. Het zijn in feite hele kleine blaassteentjes. Bij katers en ex-katers is het laatste deel van de plasbuis erg nauw. Vormt de kater gruis in zijn urine, dan kan dit de plasbuis doen verstoppen. Het gevolg is dat de kater zijn plas niet meer kwijt kan, de blaas overvuld raakt en de nieren het lichaam niet meer zuiveren van afvalstoffen. Kortom, de kater krijgt een bloedvergiftiging die binnen 48 uur dodelijk kan zijn.

U begrijpt dat dit uiteraard een spoedgeval is dat direct door een dierenarts behandeld dient te worden. Hij zal trachten de verstopping op te heffen door de plasbuis te spoelen. Valt de plasbuis niet door te spoelen of heeft de kat regelmatig een verstopping van de plasbuis, dan zal de kat worden de penis worden geamputeerd volgens een succesvolle methode, hier in onze kliniek ontwikkeld. Om herhaling te voorkomen is vaak naast een antibioticumkuur een speciaal dieetvoer nodig. Dit voer gaat de vorming van gruis tegen en bevat tevens stoffen die al gevormd gruis weer oplossen.

Samenvatting

Vermoedt u bij uw poes of kater een blaasontsteking, neem dan snel contact op met uw dierenarts. Zeker bij een verstopte kater kan uitstel dodelijk zijn!