Sterilisatie bij de teef

Techniek

Eigenlijk is het woord sterilisatie niet juist. Bij een sterilisatie (zoals bij de mens) worden de eierstokken afgebonden, de baarmoeder en de eierstokken worden niet verwijderd. Zou je bij een hond de eierstokken laten zitten, dan blijft de hond gewoon loops worden. Van belang is dus dat men de eierstokken verwijderd. De juiste naam voor deze operatie is eigenlijk castratie. Wanneer de baarmoeder afwijkingen vertoont wordt deze ook weggenomen. Wanneer alleen de eierstokken verwijderd worden wordt de huidwond kleiner.

Voordelen van sterilisatie

• De hond wordt niet meer loops en kan niet meer drachtig worden
• Geen risico meer op baarmoederontsteking
• Vooral bij oudere teven kan een baarmoederontsteking zorgen voor ernstige ziekteverschijnselen. Niet tijdig ingrijpen kan zelfs de dood tot gevolg hebben
• Aanzienlijk kleinere kans op melkkliertumoren later. De kans is minder dan 1 %. Het maakt niet uit of ze voor of na de 1e loopsheid geopereerd wordt. De kans wordt groter als ze na de 2e loopsheid geopereerd wordt en na een leeftijd van 2½ jaar leeftijd is het voordeel verdwenen
• Minder kans op suikerziekte
• Geen schijnzwangerschap meer mogelijk

Nadelen van sterilisatie

• Vergrote kans op passief urineverlies (urine-incontinentie). Dit kan zo’n 5% bedragen. Vooral bij honden van grote rassen en de dwergpoedel en honden die als puppie laat zindelijk geworden zijn. Meestal kan dit met medicijnen goed behandeld worden
• Meer kans op het ontstaan van overgewicht
• Na een sterilisatie zult u meer aandacht aan het gewicht van de teef moeten besteden; vaak hebben gesteriliseerde teven als gevolg van een andere stofwisseling een grotere neiging om dik te worden. In de meeste gevallen zal de hond toe kunnen met 1/3 deel minder eten
• Soms is er sprake van karakterverandering
• Verandering van de vachtstructuur bij sommige rassen zoals Cocker Spaniel, Afghaanse windhond, New Foundlander. Neem bij twijfel contact op met uw rasvereniging

Leeftijd

Volgens de huidige inzichten van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht is het beste moment om te opereren 3 maanden na de eerste loopsheid omdat er dan minder kans op urine incontinentie is ten opzichte van opereren voor de 1e loopsheid. Bij opereren voor de 1e loopsheid kan er zich tevens later meer urologische problemen voordoen, zoals hardnekkige ontstekingen van de vagina en blaasontsteking.

Mocht het toch een probleem zijn dat de hond loops wordt, laat ze dan steriliseren op 6 maanden leeftijd. Bij honden jonger dan 6 maanden is het narcose risico groter.

Laat een teef nooit voor de 1e loopsheid steriliseren als ze:
• Op latere leeftijd zindelijk geworden is;
• Voor de 1e loopsheid pus uit de vagina verliest.

Tevens ook geen honden die behoren tot de extra gevoelige rassen voor urine incontinentie zoals de
Rottweiler, Doberman, Ierse setter, Bouwvier, Boxer, Old English Sheepdog, Weimaraner, Reisenschnauzer en Dwergpoedel.

Nieuwe manier van steriliseren: Laparascopische sterilisatie voor honden

Deze nieuwe techniek biedt veel voordelen, is minder belastend en minder pijnlijk voor de hond. Bij mensen worden veel operaties op deze wijze gedaan (kijkoperaties), binnen de diergeneeskunde is wetenschappelijk aangetoond dat honden sneller herstellen en minder last hebben na een laparascopische sterilisatie.

De dieren hebben minder last van napijn. Ten eerste door een kleiner wondoppervlak: door slechts 3 kleine sneetjes (circa 0.5 cm) in de buik gaan we met langwerpige tangen naar binnen en verwijderen zo de eierstokken. Dit kan doordat de buikholte licht wordt opgeblazen met CO2-gas zodat er ruimte ontstaat en er een duidelijk camerabeeld ontstaat. Ten tweede hoeft er niet meer aan de eierstokken getrokken te worden om ze buiten de buik te brengen. Doordat de camera in de buik zit is er precies te zien wat er in de buik gebeurt. Hierdoor is een betere controle op nabloeden. Doordat de sneetjes zo klein zijn is de kans op infectie minimaal en de hond herstelt veel sneller en zal zich de dag erna alweer de oude voelen, zelfs een onhandige kap is hierbij niet meer nodig! Zwemmen mag pas na een 10 dagen als de hond op nacontrole is geweest.

De kosten van een laparascopische sterilisatie liggen hoger dan bij een normale sterilisatie omdat er specifieke apparatuur voor nodig is en een opleiding door een specialist. Laparascopische sterilisaties kunnen vooralsnog bij honden uitgevoerd worden vanaf 10 kilo.

De voordelen op een rij:

  • Minder pijn: Slechts 3 kleine gaatjes in de buik in plaats van een grote snede waar handen doorheen moeten kunnen. Ook minder last omdat er niet aan de eierstokken getrokken hoeft te worden en minder manipulatie van de andere buikorganen.
  • Snellere genezing: Kleinere wondjes genezen veel sneller en met minder complicaties dan 1 grotere wond. Door minder napijn herstelt de hond ook sneller. Minder kans op infectie: De steriliteit wordt bevordert doordat er geen handen meer in de buik gaan, slechts 3 steriele instrumenten.
  • Veiliger: Doordat de operatietijd korter is en de ingreep minder pijnlijk is het dier minder lang onder narcose. Daarnaast is er door de camera een beter zicht in de buik waardoor er minder kans is op nabloedingen.

Een nadeel kan zijn dat als er tijdens de kijkoperatie blijkt dat de baarmoeder afwijkend is we toch de buik open moeten maken en de hond moeten steriliseren op de normale wijze. Dit komt doordat de gehele baarmoeder niet door een klein gaatje verwijderd kan worden.