Epilepsie

Epilepsie

Epilepsie of  ‘vallende ziekte’ is een aandoening van de hersenschors die ertoe leidt dat de patiënt tijdelijk de controle verliest over een deel van zijn lichaamsfuncties. Bekend zijn toevallen waarbij de dieren omvallen, spierkrampen krijgen, schuimbekken en urine of ontlasting laten lopen.

Oorzaken

De oorzaak kan gelegen zijn in de hersencellen zelf, maar ook allerlei ziekten in het lichaam kunnen dit proces versterken of opwekken. In de meeste gevallen zijn geen duidelijke oorzaken op te sporen. Er is sprake van een kortdurende, tijdelijke ontregeling van de hersenfunctie – we spreken van een primaire epilepsie.

Voorkomen

Bij de hond zijn sommige rassen duidelijk gevoeliger maar het kan voorkomen bij honden van ieder ras. Primaire epilepsie zien we zelden bij honden jonger dan 8 maanden. De meeste gevallen zien we tussen het eerste en derde levensjaar ontstaan.

Diagnose

Omdat de meeste epileptiforme aanvallen van korte duur zijn, moet de dierenarts vaak de diagnose stellen aan de hand van het verhaal van de eigenaar. Een bijkomend probleem is dat de aanvallen meestal in rust komen, dus tijdens de slaap ‘s nachts, wanneer de eigenaar er niet bij is.

Behandeling

De meeste aanvallen zijn korter dan 5 minuten en komen maar enkele keren per jaar voor. In dit geval kiezen we niet voor een langdurige toediening van medicatie. Wanneer de aanvallen vaker voorkomen dan eens per maand en/of lang duren en/of heftiger worden, zal de dierenarts wel kiezen voor medicatie. Tijdens een aanval kan er valium gegeven worden om de aanval te laten stoppen.

Erfelijkheid

Primaire epilepsie is een aangeboren en daarom meestal een erfelijke aandoening. Het is verstandig niet met deze dieren te fokken.

Samenvatting

Wanneer uw huisdier toevallen heeft kan dit epilepsie zijn. De dierenarts kan samen met u na onderzoek van de hond bepalen of dit inderdaad het geval is. Dieren met epilepsie kunnen heel oud worden, tijdens de aanvallen lijden ze geen pijn. Met de juiste medicatie kunnen ze een goed en plezierig leven hebben.