Drachtige teef

Drachtige teef

Inleiding

Uw hond is naar de reu geweest en waarschijnlijk drachtig. Wellicht is het raadzaam u enige aanwijzingen en raadgevingen mee te geven om een zo ongestoord mogelijk verloop van de drachtigheid en bevalling te verkrijgen.

Vaststellen drachtigheid

Er bestaat geen betrouwbare urine- of bloedtest voor honden om dit vast te stellen, omdat de hormoonspiegels van drachtige en niet drachtige honden vrijwel identiek zijn, dit in tegenstelling tot de situatie bij de mens.

De beste manier om drachtigheid vast te stellen is door een echo te laten maken vanaf dag 28. In het laatste deel van de dracht kan door middel van palpatie ook een indicatie gegeven worden. Vanaf dag 45 kun je door middel van een röntgenfoto dracht vast stellen en ook het aantal pups bepalen.

Zwangerschapsduur en voeding

De bevalling vindt plaats tussen de 56e en 67e dag. De draagtijd is gemiddeld 63 dagen. Hoe groter het nest, hoe korter de dracht meestal duurt, en omgekeerd geldt dit ook. Het is niet nodig om de teef extra te voeren in de eerste 7 weken van de dracht. In het laatste deel van de dracht kan het wel nodig zijn om extra bij te voeren.

Verschijnselen van de naderende bevalling

Ruim voor de bevalling zal u waarschijnlijk al wel zijn opgevallen dat de buikomvang van de teef ruim is toegenomen. De melkklieren beginnen wat op te zetten. Dit kan echter ook gebeuren bij niet drachtige teven, rond hetzelfde tijdstip. We spreken dan van schijndracht. Daarnaast kan de teef vanaf een week voor de bevalling nestgedrag vertonen.
Vlak voor de bevalling zal de temperatuur van de teef 0.5 tot 1.5 graad zakken. Het is aan te raden om een week voor de verwachte partusdatum de temperatuur van de teef bij te gaan houden. Als deze gaat dalen zal de partus binnen 12 uur beginnen.
Soms valt het op dat de teef helder, taai, soms iets melkachtig wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de bevalling binnen 24 uur moet plaatsvinden.

De bevalling (werpen)

Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is afgekomen, moet de eerste pup geboren zijn. Het vruchtwater kan overigens wat groen van kleur zijn, dan moet de eerste pup binnen 1 uur geboren worden. Zoniet, dan dient u de dierenarts te waarschuwen. Tevens dient dit te geschieden indien de teef duidelijk zit te persen op een pup en dit langer dan 30 minuten duurt. Bij twijfel altijd de dierenarts bellen!
De gemiddelde tijd tussen de geboorte van 2 pups is ongeveer 45 minuten. Het kan echter wel zijn dat er een wat langere pauze is waarbij de teef uitrust en zelfs even in slaap kan vallen.
Als het echter te lang gaat duren (meer dan 2 uur) of als de teef na een tijd geperst te hebben stopt zonder dat er een pup komt dient gecontroleerd te worden waarom de bevalling niet vordert. Zonodig kan er een weeënversterkend middel worden ingespoten.

Na de bevalling

De navelstreng scheurt meestal spontaan op de goede plaats af. Mocht een navelstreng toch bloeden, dan kunt u deze afbinden met een stevige garendraad ontsmet met wat spiritus (=85% alcohol).
Als de teef na de bevalling onrustig blijft, dan kunt u het beste laten controleren of zij inderdaad ‘leeg’ is. Zonodig geeft de dierenarts haar dan een baarmoedersamentrekkend middel om eventueel achtergebleven nageboortes of pups alsnog af te laten komen.
De pups moeten gewogen worden op een nauwkeurige (digitale) weegschaal. Dit dient 2 keer per dag te gebeuren en de gewichten van de pups moeten genoteerd worden. De pups mogen na de bevalling NIET afvallen. Gebeurt dit wel, dan is er iets mis. Of de teef heeft te weinig melk of de pups drinken te weinig, bijvoorbeeld door een opkomende ziekte. U dient dan ook in zo’n geval direct de dierenarts te bellen voor overleg.

De teef

De teef wordt met de pups mee ontwormd op 2, 4, 6, en 8 weken na de bevalling. De teef moet voldoende beschikking hebben over water en voeding en mag eventueel zelfs puppy voer krijgen.
De teef kan nog tot 20 dagen na de bevalling uitvloeiing hebben. De uitvloeiing is gedurende de eerste drie dagen roodbruin en wordt langzaam helderder. Deze mag nooit stinkend of troebel worden.
Het is aan te raden om de teef de eerste week na de bevalling te temperaturen, de temperatuur mag niet hoger worden dan 39.5 graden.

De pups

Deze dienen vanaf de geboorte dagelijks te groeien. Vanaf 10 dagen na de geboorte gaan de oogjes open en hebben de pups normaliter hun geboortegewicht verdubbeld. Vanaf drie weken leeftijd kan begonnen worden met bijvoeren.
De pups moeten meerdere keren ontwormd worden. Op de leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken en daarna om de twee maanden tot ze een half jaar zijn. Daarna vier keer per jaar.
Ze moeten op 6 weken leeftijd hun eerste vaccinatie hebben en ze mogen vanaf 8 weken leeftijd bij de teef weg. Erg kleine hondjes zoals chihuahua’s blijven beter nog wat langer bij de moeder. Op 9 en 12 weken moeten ze nog een keer gevaccineerd worden, pas daarna zijn ze volledig beschermd.