Dektijdstipbepaling

Beste tijdstip voor dekkingen bij honden

Gemiddeld worden teven eens in de zes maanden loops. Vreemd genoeg zijn er uitzonderingen, o.a. de Saarloos wolfshond en sledehonden, zij kennen maar 1 loopsheid per jaar. Tijdens de loopsheid is de teef maar enkele dagen bereid zich te laten dekken en ook maar enkele dagen vruchtbaar. Voor een fokker is het van essentieel belang om de vruchtbare dagen van zijn teef te herkennen; immers een gemiste dekking betekent een vertraging in het fokprogramma van minimaal een half jaar.
De loopsheid zelf zal niet snel gemist worden; de teef verliest bloed, vulva is opgezet en aantrekkelijk voor reuen. Echter het juiste dektijdstip bepalen is veel moeilijker, zeker als er geen (ervaren) dekreu in de buurt is en bij bepaalde teven zit er een grote variatie in het tijdstip waarop ze gedekt kunnen worden.

Progesteron bepaling

Meestal is een teef dekrijp op dag 9 t/m 12 van de loopsheid, maar er zijn grote individuele verschillen. In onze praktijk zien we teven die op de 8e dag al vruchtbaar zijn maar uitschieters naar de 18e dag zijn ook geen uitzondering.

Tegenwoordig is het mogelijk om met een zeer betrouwbare bloedtest het ideale dektijdstip vast te stellen. Met deze test wordt het gehalte aan progesteron (zwangerschapshormoon) in het bloed bepaald. Op het moment dat de eisprong plaatsvindt, vinden we een snelle stijging van het bloedprogesterongehalte en kan een betrouwbaar dekadvies gegeven worden. De resultaten van deze methode zijn goed, het drachtigheidspercentage schommelt rond de 90% (drachtig en nest). Andere methode, zoals het maken van uitstrijkjes van het vaginaalslijm geven wel een indruk of de teef loops is, maar is beslist niet betrouwbaar voor dektijdstipbepaling.

Uitvoering

De praktische uitvoering is simpel. Op de 7e-8e dag van de loopsheid wordt het eerste monster genomen. Is het progesteron nog laag, dan moet de test 2 dagen later weer worden herhaald totdat een stijging is vastgesteld. Gemiddeld moet er per teef 2-3 maal bloed afgenomen worden. U als eigenaar moet zelf het bloedmonster naar het ziekenhuis brengen (Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht, op werkdagen vóór 10.00u).

Patiëntenkeuze

In principe komen alle fokteven in aanmerking voor begeleiding van het dektiidstip. Zeker als de teef al eens gemist heeft, de reu ver weg woont of er een KI (kunstmatige inseminatie) gedaan moet worden loont het de moeite om uw dierenarts te vragen uw teef op deze manier te begeleiden.