Angst bij dieren

Angst kan zich als volgt uiten:

  • Houding: uw huisdier maakt zich klein om niet op te vallen. Oren liggen vaak plat in de nek, lichaam vlak boven de grond, lange mondhoeken, hijgen, grote pupillen, trillen en staart tussen poten. Eventueel kan het dier ook gaan piepen of janken
  • Geen eetlust: uw huisdier eet alleen als hij/zij zich veilig voelt. Eventueel kan uw huisdier gaan speekselen
  • Ontlasten: uw huisdier kan plotseling in huis plassen of poepen. Dit is geen onzindelijkheid. Uw huisdier kan ook ineens last hebben van diarree
  • Vluchtgedrag: uw huisdier wil vluchten of niet mee naar buiten. Zorg ervoor dat de halsband niet te los of te strak zit en de lijn goed bevestigd is. Zorg er binnen voor dat uw huisdier zich niet kan opsluiten in donkere ruimtes zoals een kledingkast
  • Aandacht vragen: uw huisdier zoekt steun bij u of uw huisgenoten, dit wordt vaak beloond door aandacht of een aai te geven
  • Thuis blijven: het kan zijn dat uw huisdier ineens ander gedrag toont wanneer hij/zij alleen thuis moet blijven. Bij Oud en Nieuw adviseren wij dan ook om thuis te blijven of uw huisdier mee te nemen

Zijn één of meerdere punten herkenbaar, dan kan er sprake zijn van angst bij uw huisdier. Ieder dier vertoont angst, maar is het echter zo erg dat hij of zij niet meer normaal kan leven, dan wordt het een probleem. U zult er iets aan moeten doen.

Wat is uw rol daarbij?

Bij de opvoeding van de hond belonen we het goede gedrag en negeren we het ongewenste gedrag. Op het moment dat uw huisdier ongewenst gedrag vertoont, zorg er dan voor dat u geen aandacht geeft of oogcontact met uw huisdier maakt. Immers is negatieve aandacht, bijvoorbeeld straffen, voor uw hond ook een manier om alsnog aandacht op te eisen.

Bent u zelf in meer of mindere mate bang en u schrikt bij iedere knal, dan wordt het wel moeilijk om het “goede” voorbeeld te geven. Het beste wat u kan doen, is dat zelf erkennen en de passende maatregelen te nemen, zie onder belangrijk verderop.

Wat kunt u doen?

Deskundige hulp inroepen van een gedragstherapeut. Vaak kunnen dieren ook bang worden voor andere geluiden of situaties. Dan is gedragstherapie vaak een oplossing. Rust en veiligheid koppelen aan bepaalde muziek, mandje, deken of bench. Er zijn CD’s met “schrikgeluiden” om uw dier ongevoelig hiervoor te maken. U kunt zelf de hond trainen in een periode dat de angstprikkel niet aanwezig is, bijvoorbeeld voor vuurwerkangst.

Wat moet u NIET doen

Straffen of laten vluchten, dat is toegeven en zelfbeloning, bovendien lopen uw huisdier en mensen die er niets mee maken hebben gevaar, bijvoorbeeld door een aanrijding. Uw huisdier begripvol toespreken, is bevestigen. Uw huisdier alleen thuis laten tijdens Oud en Nieuw.

Vuurwerkangst

Het knallen begint vaak al vroeger in het jaar dan dat wettelijk mag. Daarom kunt u beter vroeg in het jaar beginnen met uw huisdier te laten wennen aan het knallen, dit doet u door het angstgedrag niet te bevestigen en een positieve koppeling te maken aan het vuurwerkgeluid. Eventueel kunt u de gedragstraining ondersteunen met bepaalde medicatie.

Medicatie op langere termijn (minimaal 1 maand van tevoren)

Adaptil (DAP) of Feliway: verdamper, spray of halsband voor hond en kat. Door het verspreiden van feromonen (rustgevende reukstoffen) wordt het stressniveau van uw huisdier beperkt. Deze stof wordt ook bij de geboorte door de teef of poes aan de puppy’s of kittens gegeven door middel van de moedermelk. Hierdoor blijven ze rustig en staan ze open voor nieuwe prikkels van buitenaf. Tevens is het ook te adviseren bij verhuizen, nieuw huisgenootje of gezinsuitbreiding.

TIP: laat de verdamper ook in het stopcontact als het dier rustig is, dan kan het de geur koppelen aan rust.

Telizen: Telizen is een rustgevend voedingssupplement met de werkzame stof L-Theanine en kan zowel bij katten als honden gebruikt worden. Het vermindert gedrag geassocieerd met angst of stress, helpt het dier kalmeren en bevordert de ontspanning zonder bijwerkingen (zoals slaperigheid).

Zylkène: Zylkène is een voedingssupplement met als werkzame stof caseïnehydrolysaat, een actief eiwit in de moedermelk, dat verantwoordelijk is voor de ontspanning bij de borstvoeding van puppy’s en kittens. Door deze werking is het goed te gebruiken als ondersteuning voorafgaand aan een angst- of stressperiode.

Homeopathie: mocht u liever homeopathische middelen willen gebruiken als ondersteuning, dan is dat ook mogelijk. Eventuele middelen die u kunt gebruiken zijn: Puur Nervositeit in combinatie met Bach-rescue en Phytonics Strezz.

Thundershirt: door het gevoel van constante druk met name op de borst, schouders en borstkas, kan de stress verminderd worden en het vluchtgedrag voorkomen worden. De werking is te vergelijken met het inbakeren van baby’s. In Amerika wordt het ook gebruikt voor andere gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld: trekken aan de riem, angst voor reizen en moeite met alleen thuisblijven (zie: www.thundershirt.com).

Alprazolam: recent onderzoek door Dhr. Overall en Dhr. Dodman heeft aangetoond dat de welbekende pillen (acepromazine) waar de dieren zo sloom van worden, wel de reactie uitschakelen, maar niet het gehoor. Het dier hoort alles, soms zelfs nog versterkt maar kan niet reageren. Ze zijn als het ware opgesloten in hun eigen lichaam. Gevolg is dat ze ieder jaar banger worden en het gedrag alleen maar verergert.
Alprazolam is een beter alternatief, het werkt snel, vermindert angst, maar maakt het dier niet slaperig. Pas in hogere doseringen is het slaapverwekkend. Dit wordt door de Universiteitskliniek in Utrecht geadviseerd.
Nadeel is echter dat het kort werkzaam is, gemiddeld maar 2 uur, zodat vaak 2 of meer doses nodig zijn. Alprazolam kan uitsluitend op recept van de dierenarts worden meegegeven.

Belangrijk!!

Bent u zelf in meer of mindere mate bang voor vuurwerk of schrikt u zelf van iedere knal, dan kunt u natuurlijk niet goed reageren op het angstgedrag van uw huisdier. Probeer dan in de aanloopperiode naar oudejaarsavond zo goed mogelijk uw huisdier te begeleiden met rustcompositum en op oudejaarsdag uw hond of kat de juiste medicatie te geven en thuis te laten. Laat uw dier nooit alleen.

Eventuele tips voor Oudjaarsavond zelf:

  • Door de radio of TV aan te zetten kunt u daarbij zorgen dat het dier minder reageert op het geluid van buiten
  • Ga nooit met een angstig dier de straat op om elkaar Gelukkig Nieuwjaar te wensen
  • December is een gezellige maand met een knallend eindfeest, laat uw huisdier daarin mee genieten